B.3.2.4. Overlegstructuur Risicomanagement binnen de DELA

Om risicomanagement binnen DELA te borgen zijn er diverse overlegstructuren waaraan de Financial Risk Manager en/of de Operational Risk Manager deelnemen.
De Financial Risk Manager is deelnemer aan de volgende overlegstructuren:

  • Audit- en Riskcommissie (toehoorder);
  • Risico Coördinatie Overleg (lid);
  • Stuurgroep Beleggingen (lid);
  • Beleggingsadviescommissie (toehoorder);
  • Commissie Governance Beloningsbeleid (lid).

De Operational Risk Manager is deelnemer aan de volgende overlegstructuren:

  • Audit- en Riskcommissie (toehoorder);
  • Risico Coördinatie Overleg (lid);
  • Data Governance Council (lid);  
  • Reputatieoverleg (lid);  
  • Commissie Governance Beloningsbeleid (lid).

Het staat zowel de Financial Risk Manager als de Operational Risk Manager vrij om in overleg met de voorzitter van het overleg voor de bovenstaande overleggen agendapunten aan te dragen danwel relevante stukken ter bespreking in te brengen.

In aanvulling op bovenstaande overlegstructuren hebben de Financial Risk Manager en de Operational Risk Manager samen met de Compliance Risk Manager periodiek overleg met elkaar maar ook met de CFRO om zo te borgen dat zij op de hoogte zijn van alle relevante zaken. Daarnaast vindt er regelmatig een risicomanagementoverleg met de directie Nederland plaats dat door de Financial Risk Manager gecoördineerd wordt en als doel heeft om diverse risicomanagementonderwerpen met deze directie te bespreken.