B.3.3.4. Rapportage en advisering

De adviezen voortkomende uit de ORSA zullen door de risicomanagementfunctie aan de directie worden voorgelegd ter besluitvorming. De analyse van de resultaten wordt weergegeven in een rapportage en voorzien van zo concreet mogelijk advies inclusief voorgestelde acties. De directie neemt op basis van het advies beslissingen waarbij bij iedere beslissing een verantwoordelijke wordt benoemd om dit te realiseren.