B.3.6.1. Beoordeling inzake de extrapolatie van de risicovrije rente, de matchingopslag en de volatiliteitsaanpassing

De toepassing van de UFR bij het extrapoleren van de risicovrije rente alsmede de opslag op de rente uit hoofde van de volatiliteitsopslag zijn kwantitatief beoordeeld.