B.3.6.3. Versteviging interne beheersing

In 2018 is door de ORM en FRM nader onderzocht op welke wijze de interne beheersing binnen DELA verstevigd zou kunnen worden. Op basis van dit onderzoek heeft het Bestuur besloten om het risicomanagement binnen de eerste lijn verder te professionaliseren. De eerste verbeteringen zijn in de tweede helft van 2018 reeds ingevoerd en zullen hun vervolg in 2019 krijgen.