B.3.6.5. Procesmanagement

DELA deelt haar processen in drie categorieën in. Per categorie worden verschillende eisen aan procesmanagement gesteld.  In navolging van de in 2017 uitgevoerde onderzoeken heeft de ORM in 2018 de ontwikkeling van het procesmanagement periodiek beoordeeld en waar nodig adviezen uitgebracht ter verdere verbetering van het procesmanagement binnen DELA.