C.2.2.1. Overgangsmaatregel

DELA maakt met ingang van jaareinde 2017 geen gebruik meer van de overgangsmaatregel aandelenrisico.