C.2.2.2. Strategische deelnemingen

Voor strategische deelnemingen geldt een aandelenschok van 22%. De deelnemingen in DELA Holding, DELA Holding Belgium en DELA Depositofonds worden door DELA Coöperatie als strategische deelnemingen aangemerkt. Er is getoetst of deze deelnemingen voldoen aan de voorwaarden van artikel 171 van de Gedelegeerde Verordening. De conclusie is dat dit het geval is.