D.2.3.1. Risico van onjuiste of onvolledige data

Om vast te stellen dat de data adequaat, volledig en juist zijn, hanteert DELA de volgende controles en beheersmaatregelen:

  • de datamanagementorganisatie monitort de datakwaliteit en rapporteert hier periodiek over;
  • bij de oplevering van polisgegevens aan het datawarehouse vinden geautomatiseerde aansluitings- en verloopcontroles plaats en deze worden in vrachtbrieven gerapporteerd;
  • het eerste lijns actuariaat voert controles uit op de verwerking van data en legt deze controles vast;
  • de tweede lijns actuariële functie beoordeelt de datastromen en de controleprocessen.