D.2.3.2. Modelrisico

Om te waarborgen dat het model materieel juiste uitkomsten genereert, heeft DELA in 2016 een review laten uitvoeren op de werking van het model. Hieruit kwamen geen materiële bevindingen naar voren. Om continu de juistheid van het model te kunnen blijven waarborgen, hanteert DELA sindsdien een changemanagement proces voor het doorvoeren van modelwijzigingen. Interne controles op de requirements, het ontwerp, het testen en het in productie nemen zijn daarmee geborgd. Er is voldaan aan het changemanagement proces met betrekking tot de modelwijzigingen in 2018.