D.2.5.1. Technische voorzieningen op de Solvency-II-balans

De technische verplichtingen op de Solvency-II-balans zijn gelijk aan de som van de best estimate verplichtingen en de risicomarge. Onderstaande tabel toont de opbouw van de voorzieningen.

Technische voorzieningen op de Solvency-II-balans

Bedragen x € 1.000

Technische voorzieningen op de Solvency-II-balans
  31-12-2018 31-12-2017      
           
Best Estimate 3.476.276 3.383.858      
Risicomarge 271.879 238.952      
Marktwaarde verzekeringstechnische verplichtingen 3.748.156 3.622.810      

De bedragen ultimo 2018 liggen in lijn met de vergelijkende bedragen ultimo 2017.