D.2.5.2. Technische voorzieningen in de jaarrekening

De Technische voorzieningen in de jaarrekening-balans zijn inclusief voorziening voor winstdeling en korting en na aftrek van geactiveerde acquisitiekosten en herverzekering. In onderstaande tabel zijn deze opgenomen.

Technische voorzieningen in de jaarrekeningen

Bedragen x € 1.000

Technische voorzieningen in de jaarrekeningen
  31-12-2018 31-12-2017      
           
Netto 4.584.184 4.291.491      
Herverzekerd 18.305 16.304      
Bruto 4.602.488 4.307.795