D.2.5.3. Reconciliatie Technische voorzieningen op de jaarrekening-balans en de Solvency-II-balans

In de navolgende tabel staan de voorzieningen (vóór aftrek herverzekering). In de jaarrekening is de voorlopige inschatting voor de voorziening winstdeling opgenomen onder technische voorzieningen. In de tabel onder D is deze gereclassificeerd naar D.3.1 (voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen). De geactiveerde acquisitiekosten zijn in die tabel opgenomen onder D.1.

Reconciliatie technische voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Reconciliatie technische voorzieningen
  31-12-2018 31-12-2017      
           
Technische voorzieningen na aftrek overlopende acquisitiekosten 4.602.488 4.307.795      
Voorziening winstdeling ‑600 ‑2.720      
Herwaardering naar Solvency II ‑853.733 ‑682.265      
Marktwaarde verzekeringstechnische voorzieningen 3.748.156 3.622.810      
           
Technische voorzieningen na aftrek overlopende acquisitiekosten 4.603.296 4.307.795      
Herwaardering naar Solvency II ‑855.140 ‑684.985      
Marktwaarde verzekeringstechnische voorzieningen 3.748.156 3.622.810      

De belangrijkste oorzaken van de herwaarderingsverschillen zijn als volgt:

  • voor Solvency-II worden best estimate veronderstellingen gebruikt voor sterfte, kosten en verval, terwijl voor de jaarrekening de tariefsgrondslagen worden gehanteerd;
  • de Solvency-II-voorzieningen worden met de actuele door EIOPA gepubliceerde rentecurve bepaald, terwijl de jaarrekening voorzieningen op de tarief rekenrente worden bepaald;
  • de waardering van de toekomstige indexatie, de optiewaardes winstdeling en de premiemaatregel zijn geen onderdeel van de jaarrekening voorzieningen;
  • de jaarrekening voorzieningen kennen geen risicomarge;
  • onder Solvency-II bestaan er geen geactiveerde acquisitiekosten.